Factory Information

Factory Area: 6,000 m2
Employees: Below 100
Plant Add: No.21, Tiyun Road, Guizhou Neighborhood Committee, Ronggui Town, Shunde District